Onderwijs

gericht op

de toekomst

Ontmoet

Ontdek

Ontwikkel

Kennismaken

Belangstellenden geven wij de mogelijkheid om op afspraak de school te bekijken.
Schrijf u in via deze knop:

Vignet ‘Gezonde school’

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Ontmoet, ontdek, ontwikkel

Welkom bij openbare basisschool Flevosprong. Hier vind je informatie over onze school, het onderwijs en de activiteiten. Kinderen ontmoeten elkaar, ontdekken en ontwikkelen zich hier. Kijk gerust rond op deze site en ervaar onze school.

Continurooster

Sinds januari 2018 werkt de school met een continurooster met vijf gelijke dagen. Alle groepen hebben gelijke schooltijden en gaan op alle doordeweekse dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Er zijn dus geen kortere schooldagen.|
De school begint elke dag om 8.30 uur. De kinderen komen dan binnen om aan het werk te gaan. Rond tien uur is er een korte pauze om iets te eten (bijvoorbeeld een stukje fruit) en te drinken. Aan het einde van de ochtend wordt er onder begeleiding van de eigen leerkracht 15 minuten geluncht en aansluitend 15 minuten buiten gespeeld, ook onder begeleiding van de eigen leerkracht. Er zijn dan ook geen kosten voor de tussenschoolse opvang.

Onderbouw: groep 1/2/3

De groepen 1, 2 (dit zijn de kleutergroepen) en groep 3 vormen onze onderbouw.  De kleuters ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen zich spelenderwijs en bereiden zich zo voor op groep 3. Vanaf groep 1 starten we al met Engels. In groep 3 begint het ‘echte’ werk, waarin de kinderen leren lezen, letters schrijven en rekenen.

Middenbouw: groep 4/5/6

Onze middenbouw bestaat uit de groepen 4, 5 en 6. De middenbouw ontwikkelt zich verder op vakken rekenen, taal, (technisch) lezen en wereldoriëntatie. Daarnaast is er uiteraard ook aandacht voor handvaardigheid, muziek en gym. Vanaf groep 5 doen we mee met de sporttornooien van Dronten en gaan we met op schoolkamp.

Bovenbouw: groep 7/8

De leerlingen worden in onze bovenbouw verder voorbereid op de middelbare school. In groep 7 beginnen we met plannen met een agenda. Groep 8 maakt de Eindtoets en sluit de schoolperiode af met een musical en een vierdaags kamp. Een spannende tijd die wij voor de kinderen zo prettig en rustig mogelijk laten verlopen.