Ontmoet

Ontdek

Ontwikkel

Onderbouw

Groep 1/2/3

De groepen 1, 2 (dit zijn de kleutergroepen) en groep 3 vormen onze onderbouw. De kleuters ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen zich spelenderwijs. Vanaf groep 3 hebben de kinderen een eigen tafel en staat het leren lezen centraal.

Middenbouw

Groep 4/5/6

Onze middenbouw bestaat uit de groepen 4, 5 en 6. De middenbouw ontwikkelt zich verder op vakken als rekenen, taal, (technisch) lezen en wereldoriëntatie. Daarnaast is er uiteraard ook aandacht voor handvaardigheid, muziek en gym.

Bovenbouw

Groep 7/8

De leerlingen worden in de bovenbouw verder voorbereid op de middelbare school. In groep 7 werken de kinderen steeds zelfstandiger. Groep 8 maakt de Doorstroomtoets en sluit de schoolperiode af met een musical en een vierdaags kamp.

Bij de Flevosprong is iedereen welkom!

Welkom bij openbare basisschool Flevosprong. Op deze website vind je informatie over onze school, het onderwijs en de activiteiten. Kinderen ontmoeten elkaar, ontdekken en ontwikkelen zich bij ons op school. Kijk gerust rond op deze site en ervaar onze school. Bij ‘onze school’ vind je meer informatie over de visie van onze school, hoe wij inspelen op uw kind en hoe ons team eruit ziet. Bij ‘ons onderwijs’ vind je meer informatie over de praktische invulling van ons onderwijs en over de belangrijkste punten per bouw. Onder het kopje ‘ouders/verzorgers’ is meer informatie te vinden voor de ouders/verzorgers van school.
Wil je een afspraak maken om de school eens in het echt te ervaren? Klik dan op de knop hieronder.

Handige informatie

Wij sturen maandelijks een nieuwsbrief met nieuws uit de groepen, verjaardagen en meer! Ook vind je onze schoolgids hier en kun je het jaarverslag van de MR en de OR doorlezen.

Handige informatie

Wij sturen maandelijks een nieuwsbrief met de updates voor alle groepen, verjaardagen en meer! Ook vind je onze schoolgids hier en kun je de nieuwsbrief van het MR-OR hier doorlezen.

Wij zijn een gezonde school!

Onze school heeft het vignet Gezonde School. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.