Bovenbouw

Groep 7: Meer verantwoordelijkheid met weektaken.
Het toepassen van alle leerstof, vooral rekenen met
breuken, procenten en verhoudingstabellen.

Groep 7/ 8: Voorbereiden op het voortgezet onderwijs

Groep 8: We gaan op kamp naar Ameland,
doen leerzame excursies en maken een eindmusical

Wat je moet weten over de bovenbouw

  • Eigen verantwoordelijkheid met weektaak

    Vanaf groep 7 leren de kinderen hoe je moet plannen in een agenda. Ze leren hun weekdoelen in te plannen en te evalueren.

  • Passend onderwijs door A-Kwadraat

    De A-Kwadraatgroepen van Ante en van het Almere College bieden meer- en hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs door rekening te houden met hun ontwikkelingsmogelijkheden, creativiteit en brede interesse.

  • Voorbereiden op de Eindtoets en het Voortgezet Onderwijs

    Aan het einde van de bovenbouw gaan de leerlingen van school af en naar het voortgezet onderwijs. Ze krijgen daarom uitgebreide informatie over open dagen, de verschillende vormen van voortgezet onderwijs en de aanmeldingsprocedure.

SAMEN NAAR EEN MOOIE TOEKOMST

Ons motto: ontmoet, ontdek, ontwikkel. Onze leerkrachten stimuleren de kinderen om zelf op onderzoek uit te gaan. Dat leidt tot uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten van alle leerlingen. Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Met het aanleren van de 21st century skills in alle groepen, het leren plannen met agenda in groep 7 en de goede oriëntatie op het voortgezet onderwijs in groep 8 zijn onze leerlingen na de bovenbouw helemaal klaar voor de volgende stap in hun schoolcarrière.

Groep 7

Zelfstandig plannen

Plannen

Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs leren de kinderen in groep 7 plannen. Ze krijgen een agenda en leren hoe ze hiermee ‘werken aan doelen’ inplannen en de voortgang bewaken. Wekelijks plannen de kinderen aan welke doelen ze willen werken in hun agenda.

Rekenen

In groep 7 wordt duidelijk waarom het zo belangrijk was om de tafels aan te leren: procenten, kommagetallen en grotere deelsommen komen nu aan bod met rekenen.

6-7 kanjertraining

Kanjertraining

Werkstukken maken

Wereldoriëntatie

Bij geschiedenis behandelen we de Middeleeuwen, Ontdekkingsreizen, de Tachtigjarige Oorlog en de Gouden Eeuw. Met aardrijkskunde staat Europa centraal. We werken met toegepaste topografie: de kinderen leren werken met kaarten en plattegronden.

Werkstukken

Al die opgedane kennis op het gebied van wereldoriëntatie en plannen komt in groep 7 samen bij het maken van twee werkstukken: een werkstuk over een land en een werkstuk over een onderwerp naar keuze.

DSC_1910

informatie verwerken, groep 7

Bovenbouwers aan het woord

“Je kunt zijn wie je bent, er wordt weinig gepest!”

“Je voelt je snel thuis en het is altijd gezellig. Als je een vraag hebt je kun je altijd bij de juffen (meester) terecht. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, je zult het hier leuk vinden”.

“Ik vind het super fijn dat je hier kunt zijn wie je bent!”

“Als iemand in nood is, helpen we elkaar altijd.”

Groep 8

Voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs

Spannend

Groep 8 is best een spannend jaar: aan het einde van het schooljaar nemen de kinderen afscheid van de basisschool, een vertrouwde omgeving waar ze zich acht jaar lang hebben ontwikkeld.  Een spannende tijd die wij voor de kinderen zo prettig en rustig mogelijk laten verlopen.

Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs

In de loop van het schooljaar zijn er verschillende informatieavonden op het Voortgezet Onderwijs. Kinderen en ouders kunnen zich oriënteren en kijken welke school het beste bij hun past.
Voor 1 maart worden alle ouders en kinderen uitgenodigd voor een adviesgesprek over de keuze voor het Voortgezet Onderwijs. We praten dan over het schooladvies waarbij de aanleg en talenten, leerprestaties, ontwikkeling en werkhouding van het kind aan bod komen. In april is het tijd voor de Eindtoets.

Samen op kamp en de eindmusical

Wereldoriëntatie

Bij geschiedenis behandelen we de onderwerpen Pruiken en Revoluties, Industrie en het thema twee keer oorlog. Met aardrijskunde hebben we het over Afrika, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten met daaraan gekoppeld reptielen, natuur op de wereld en Lentekriebels. Ook nu leren de kinderen werken met kaarten en plattegronden.

Op kamp en de eindmusical

Er is natuurlijk ook tijd voor anderen dingen in groep 8. Dit schooljaar gaan de kinderen maar liefst vier dagen op kamp. Ze gaan dan op ontdekkingstocht op het eiland Ameland. Verder sluiten we het schooljaar af met een musical die opgevoerd wordt in het Almere College en een afscheidsavond voor de kinderen en hun ouders.

Kamp 8 Ameland

Wadlopen op Ameland

Bovenbouw in beeld

Kom eens langs!

Meld uw kind aan of kom langs voor een rondleiding