Onderbouw

Groep 1: Motorisch worden we steeds handiger,
we leren de dagritmes op school

Groep 2: Samen in de kring leren we cijfers en
letters herkennen

Groep 3: Lezen, schrijven en rekenen. Een eigen
tafel, werkboeken en schriften. Wat leer je veel!

Wat je moet weten over de onderbouw

  • Kleuters ontdekken de school

    Op onze school zijn alle kinderen vanaf hun vierde jaar welkom. Zij komen dan in onze gecombineerde groep 1/2, waarin de kinderen de school en alles wat daarbij hoort ontdekken. Samen spelen en leren van en met elkaar vinden wij belangrijk.

  • Samen spelen, samen werken, samen leren

    Samen met onze kleuters leren we en werken we met verschillende thema’s die aansluiten bij hun belevingswereld. Tijdens die thema’s besteden we aandacht aan de motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kleuters, muzikale vorming, taal- en rekenbegrippen en Engels.

  • We leren lezen, schrijven en rekenen

    Al in groep 2 leren de kinderen letters en cijfers. Dit bereidt hen voor op het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3. Want dan leren de kinderen elke dag een nieuwe letter in combinatie met een woord. We maken meters met het leren lezen en leren de kinderen de sommen tot 20 uit hun hoofd.

ONTMOETEN, ONTDEKKEN EN ONTWIKKELEN BEGINT HIER

En dan is het zover! Uw kleuter is vier en mag naar school. In het begin best spannend, maar ook heel leuk. Wij doen ons best om de kleuters vanaf de eerste dag een warm welkom te geven in onze kleutergroepen 1/2.  De kleuters beginnen elke dag met een inloop voor de ouders, daarna gaan ze in de kring zitten. Tijdens deze kringgesprekken (die in elke groep plaatsvinden) mogen de kinderen hun verhaal vertellen. Met name in de onderbouw leren de kinderen vanuit een kringgesprek spelenderwijs de regels en afspraken.

Onze kleuters gymmen in het speellokaal in onze school onder begeleiding van hun eigen juf. Vanaf groep 3 gaan de kinderen naar de grote gymzaal.  Hier krijgen zij twee keer per week een uur gym: één keer wordt dit gegeven door een vakleerkracht en één keer door de eigen leerkracht.

Ouders

Elke eerste dag na een vakantieperiode worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Op de eerste schooldag na de zomervakantie is er een koffiemoment voor alle ouders.

Groep 1/2

We leren omgaan met het dagritme van school

De kinderen maken in groep 1 een start met het basisonderwijs. We kiezen er bewust voor om groep 1 en 2 te combineren. Kinderen spelen en werken samen in één groep en leren van en met elkaar. We sluiten met verschillende thema’s zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de kleuters, zoals de jaargetijden en feestdagen, gezondheid en verkeer. Bij deze thema’s komen de de onderdelen motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, muzikale vorming, taal- en rekenbegrippen en Engels voor. In groep 2 krijgen de kleuters een verdieping op de leerstof. Ze maken kennis met letters en cijfers, waarmee zij zich voorbereiden op groep 3 en kunnen zij hun strikdiploma halen. Ook hebben de kleuters twee keer per jaar een culturele activiteit.

Weerbaarheid

Wij vinden het belangrijk om voor kinderen vanaf dag 1 een veilige plek te creëren, want een kind dat zich veilig voelt, komt makkelijker tot leren. Daarom krijgen de kleuters vanaf groep 1 de Kanjertraining.  Deze training wordt dagelijks toegepast in de lessen. In iedere groep wordt elk jaar in een vaste cyclus een aantal lessen gegeven, waarin de sociale omgangsvormen aan de orde komen.  Ouders kunnen aan een aantal lessen zelf deelnemen.

Wijzneus

Vanaf groep 1 tot en met groep 4 gaan onze leerlingen aan de slag met wereldoriëntatie vanuit de methode Wijzneus. Thematisch komen er verschillende onderwerpen aan de orde uit de belevingswereld van de kinderen. Met deze methode leren de kinderen onderzoekend en ontdekkend leren. De methode is digitaal en er wordt (mee) gewerkt vanuit de 21st Century Skills. Alle ouders ontvangen een inlogcode, zodat de kinderen thuis kunnen vertellen en laten zien met welk onderwerp ze bezig zijn in de klas.
De themakast in de hal bij groep 1/2 wordt bij ieder thema opnieuw ingericht met boeken en voorwerpen die aansluiten bij het desbetreffende thema.

onderbouw 2 speelhoek

in de speelhoek

Onderbouwers aan het woord

“Ik vind het leuk om in het Engels te praten”.

“Ik vind de iPads het leukst!”

“Leren lezen is leuk! We leren steeds meer letters en woorden!”

‘Eigenlijk is alles aan de Flevosprong leuk!”

Groep 3

We werken in een eigen schrift, aan een eigen tafel!

En dan is het zover. De kinderen van groep 2 gaan naar groep 3. Niet langer een kleuter, maar horen bij de ‘grotere’ kinderen. Die overstap is best groot: rekenen in een schrift, aan elkaar leren schrijven, leren  lezen, gymmen in de grote gymzaal en een vaste plek in de klas.

DSC_1903

groep 3 aan het werk

Lezen, schrijven en rekenen.

Centraal in groep 3 staat het leren lezen. Bijna elke dag krijgen de kinderen een nieuwe letter in combinatie met een woord aangeleerd. Om de letter nog beter te onthouden, leren zij deze letter schrijven als schrijfletter. Rond de kerst zijn alle letters aangeleerd. Ook starten de kinderen met ’tutorlezen’: kinderen van groep 8 lezen twee keer per week met de kinderen van groep 3. Naast het oefenen met lezen, stimuleert dit ook het leesplezier.

Met rekenen leren we sommen tot 20 uit het hoofd. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld ‘de verliefde harten’ (3+7=10, 2+8=10 en 6+4=10) en ’tweelingsommen’ (2+2=4, 4+4=8, 6+6=12).

samen werken samen leren

samen werken samen leren

Onderbouw in beeld

Kom eens langs!

Meld uw kind aan of kom langs voor een rondleiding