Onderbouw

De groepen 1, 2 (dit zijn de kleutergroepen) en groep 3 vormen onze onderbouw. De kleuters ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen zich spelenderwijs. Vanaf groep 3 hebben de kinderen een eigen tafel en staat het leren lezen centraal.

Groep 1/2

Samen spelen, samen leren 

De kinderen maken in groep 1 een start met het basisonderwijs. We kiezen er bewust voor om groep 1 en 2 te combineren. Kinderen spelen en werken samen in één groep en leren van en met elkaar. We sluiten met verschillende thema’s zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de kleuters, zoals de jaargetijden en feestdagen, gezondheid en verkeer. Bij deze thema’s komen de onderdelen motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, muzikale vorming, taal- en rekenbegrippen en Engels voor. De kleuters verdiepen zich in de leerstof en maken kennis met letters en cijfers, waarmee zij zich voorbereiden op groep 3.

Omgaan met elkaar

Wij vinden het belangrijk om voor kinderen vanaf dag één een veilige plek te creëren. Een kind dat zich veilig voelt, komt immers makkelijker tot leren. Daarom krijgen de kleuters vanaf groep 1 de Kanjertraining. Deze training wordt dagelijks toegepast. In iedere groep wordt elk jaar een vast aantal lessen gegeven, waarin de sociale omgangsvormen aan de orde komen.

Onderbouwd

Onderbouwd is een methodiek die bestaat uit concrete, kindvriendelijke materialen waarmee kinderen actief kunnen leren. Door spelenderwijs, bewust en gericht de ontwikkeling van kinderen te bevorderen, legt deze aanpak een stevige basis. Het programma is ontworpen op basis van de essentiële doelen en vaardigheden voor kinderen in groep 1 en 2.

Groep 3

En dan door naar groep 3!

In groep 3 sluiten we qua werkwijze zoveel mogelijk aan op groep 1/2. We werken vanuit thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van groep 3. In de uitwerking van deze thema’s werken de kinderen uit de groepen 3 en 4 veel samen. De kinderen hebben vanaf groep 3 allemaal een eigen (hoge) tafel, met een kastje erbij. We vinden het belangrijk dat de kinderen niet de hele dag stil aan een tafel zitten. We werken veel in circuitvorm en zetten bewegend leren regelmatig in.

Lezen, schrijven en rekenen

In groep 3 staat het leren lezen centraal. De kinderen leren tot de kerstvakantie alle letters lezen en schrijven. Na de kerstvakantie hebben we een groot letterfeest!
Als de kinderen alle letters kennen gaan we inzetten op het maken van leeskilometers. De kinderen lezen steeds meer woorden, zinnen en verhalen. Iedereen in zijn eigen tempo, met als doel dat alle kinderen minimaal een kort verhaal kunnen lezen aan het eind van groep 3.
Natuurlijk werken we in groep 3 ook aan verschillende rekendoelen. Zo leren we de getallenlijn tot 100, splitsingen t/m 10 en sommen t/m 20. Bij rekenen staat het begrip centraal.

Wil jij kennis komen maken op de Flevosprong? Dat kan!

Wij vertellen u graag over onze school tijdens een rondleiding