Middenbouw

Onze middenbouw bestaat uit de groepen 4, 5 en 6. De middenbouw ontwikkelt zich verder op vakken als rekenen, taal, (technisch) lezen en wereldoriëntatie. Daarnaast is er uiteraard ook aandacht voor handvaardigheid, muziek en gym. 

Groep 4

We gaan heel veel lezen

Een van de belangrijkste vaardigheden in groep 4 is het voortgezet technisch lezen. De kinderen gaan ‘leeskilometers’ maken. We oefenen veel met woorden, zinnen en verhaaltjes in verschillende werkvormen. Ook lezen ze samen met groep 7 tijdens tutorlezen. Dit verhoogt niet alleen het leesniveau, maar ook het leesplezier. Met een eigen bibliotheekkaart mogen de kinderen zelf leesboeken uitzoeken in de schoolbibliotheek en zijn ze automatisch lid van de FlevoMeerbibliotheek.

De tafelsommen zijn een belangrijk onderdeel van de rekenlessen in groep 4, maar ook het rekenen met sommen tot 100 komt ruim aan bod. De begripsvorming is in groep 4 heel belangrijk.
Geleidelijk aan leren de kinderen werken op het Chromebook. Voor het oefenwerk en het automatiseren van sommen en tafelsommen wordt veelal het Chromebook gebruikt.

Creatieve lessen en schoolreis

Naast taal en rekenen zijn ook de creatieve vaardigheden belangrijk. Groep 3 en 4 hebben samen een teken- en handvaardigheidcircuit. Wekelijks hebben we muzieklessen en 2x in de week staat de vakleerkracht gymnastiek klaar met uitdagende gymlessen. Het open podium mag natuurlijk niet ontbreken.
Groep 3 en 4 gaan samen op schoolreis, met de bus zoeken we ieder jaar weer een leuke locatie voor het schoolreisje.

Groep 5

Creatieve middag  en andere vakken

In groep 5 verandert er het een en ander voor de kinderen. Op donderdagmiddag doet groep 5 ook mee aan de creatieve middag. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan groepsdoorbroken, onder leiding van de leerkrachten en ouders in kleine groepjes aan creatieve opdrachten werken. Breien en knutselen, maar ook zagen of koken. Er komen allemaal verschillende activiteiten aan bod.

Natuurlijk krijgen we ook elke dag gewoon les in taal en rekenen en spelling.

Extra activiteiten

Naast het harde werken, is er ook tijd voor andere activiteiten. De kinderen doen voor het eerst mee met de sportdagen die de sportverenigingen in Dronten organiseren. Al vroeg in het jaar is de atletiekmiddag en in de twee helft van het schooljaar vindt het korfbaltoernooi plaats.

Voor het eerst op schoolkamp! De kinderen van groep 5 gaan overlappend met groep 6, voor het eerst twee dagen op kamp. Een beetje spannend, maar ook heel leuk en gezellig.

Groep 6

Leren en werken

De laatste groep in de middenbouw: groep 6 vraagt nog meer zelfstandigheid, leren plannen en weten wat je goede en sterke kanten zijn.

De tafels worden nog belangrijker. Deze worden gebruikt bij grotere deelsommen en keersommen. Ook leren de kinderen de breuken. Tijdens geschiedenis praten we over Romeinen, Vikingen en ridders en kastelen. Kinderen leren om onderzoeksvragen te formuleren, informatie te verwerken en deze te presenteren. Tijdens aardrijkskunde staat Nederland centraal. En de kinderen beginnen met het leren omgaan met social media.

Schooltuin 

De moestuin van de school wordt beheerd door de kinderen van groep 6. De kinderen planten, zaaien, schoffelen en halen het onkruid weg. Samen zorgen ze ervoor dat de schooltuin er netjes bij ligt. In groep 7 oogsten en verwerken ze hun eigen producten.

Daarnaast doen de kinderen mee met twee sporttoernooien: hockey en voetbal en gaan net als groep 5, twee dagen op kamp.

Wil jij kennis komen maken op de Flevosprong? Dat kan!

Wij vertellen u graag over onze school tijdens een rondleiding